workshop
kritisk tænkning
workshop
workshop
dialog
design thinking
projekt
dialog
workshop
workshop
facelitering


NYTÆNKNING OG LØSNINGER


Innovation Digitale Koncepter Workshops og Saloner

Udvikling er ikke forbeholdt én bestemt sektor, men går på tværs af den offentlige, den private og den frivillige sektor.

konsulenter


"Vi er tilhængere af en holistisk tilgang til problemløsning"
Da løsningen på fremtidens sociale problemer ikke udelukkende kan ske med de hidtil kendte midler, er der et behov for nye modeller, der mobiliserer og kombinerer kompetencer og ressourcer fra en bredere kreds af aktører, end man finder i det offentlige sociale system.


VisionPilot arbejder med løsningsstrategier, som skaber nye koblinger og samarbejdsmodeller, hvor vi bruger vore erfaringer fra det private, det offentlige og fra NGOer.

Vi har stor forståelse for kulturer, både på det teoretiske- og på det personlige plan.


Gennem mange års beskæftigelse med integrationsområdet både som ansat hos kommune og som frivillig har vi tilegnet os evnen til at formidle viden om job og uddannelse til flygtninge og indvandrere. Vi har herigennem fået bred indsigt i samspillet mellem systemet, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og ledige.

Vi tilbyder

Nytænkning & LøsningerVi faciliterer sociale interaktioner...

udvikling
workshop
integration
integration
inklusion
inklusion
integration

PRØV OS...


VisionPilot er en visionær partner for kunder og klienter . Vi skaber koncepter og udfordrer traditionelle og innovative metoder og tankesæt.

Vi leverer nytænkning og kompetente løsninger til vore kunder.